Merilee's Park - Goody Two Shoes

Bra plugg

Om man väljer att gå  på komvux i Eskilstuna så kanske man kommer på att detta handlar om något bra, något som leder till framgång och något som man verkligen har nytta utav. Om detta så är fallet så kan man välja att göra lite mer saker som också gör att man klarar av detta på ett bra sätt. Om man känner så så går det verkligen att göra lite fler saker för alla som är med och detta är just vad jag tror på och vad jag gillar med. Allt handlar om att man verkligen vill och kan göra sådana saker, och att man också njuter av det som man tror på med. Detta leder då i sin tur till at man också kommer på en bra sak och att man väljer att göra lite andra saker med, så att man känner att man har det bra och kommer runt en riktigt bra deal på sina studier. Ja, det handlar om att man har ett bra plugg helt enkelt och att man ser till att man klarar av detta för alla som är med och för alla som vill med.

Plugga för framtiden

Att tänka på framtiden när man pluggar är verkligen en sådan sak som jag tycker om och som jag vill göra med. Om det är just vad jag gillar så tror jag inte att man skall försöka göra detta på bästa möjliga sätt, något som alla vill åt med. Så om detta leder till att man får det bra så kan man också se till att man får en bra framtid och något att luta sig tillbaka emot, allt detta tack vare att man går på komvux och att man vid göra det med. Ja, allt ahdnlar om att man kommer runt en sådan sak för alla med.